Μεταφορείς

1. Οδηγίες έκδοσης καρτών πρόσβασης οδηγών μεταφορικών εταιρειών (PDF)
2. Αίτηση για κάρτα οδηγού (PDF)
3. Υπεύθυνη δήλωση (PDF)
4. Υπεύθυνη δήλωση επανέκδοσης κάρτας (PDF)

Οι φόρμες πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Registration@pct.com.gr το αργότερο έως τις 15:00 1 ημέρα πριν από την είσοδό σας


Athens
(GMT +2)
18:19
Weather in Athens
Hong Kong
(GMT +8)
23:19
Weather in HongKong
Copyright 2014 - Designed by GOSPEL CREATIVE