Τοπογραφικό Διάγραμμα Τερματικού

Δυναμικότητα σταθμού Δεκέμβριος 2013: Προβλήτας II: 3,2 εκατ. TEU - Προβλήτας III: 1,6 εκατ. TEU - ΣΥΝΟΛΟ: 4,8 εκατ. TEU


Athens
(GMT +2)
17:38
Weather in Athens
Hong Kong
(GMT +8)
22:38
Weather in HongKong
Copyright 2014 - Designed by GOSPEL CREATIVE