Athens
22℃
|
Hong Kong
25℃
Ποιοί Είμαστε
Τερματικός Σταθμός
Υπηρεσίες
Ανακοινώσεις
Νέα & ΜΜΕ
Επικοινωνία
Ευκαιρίες Καριέρας
Athens
22℃
|
Hong Kong
25℃
Ευκαιρίες Καριέρας
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μηχανικός Οχημάτων & Βαρέων Μηχανημάτων

Διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών, καθώς και συντήρηση στα μηχανολογικά συστήματα οχημάτων και μηχανημάτων.
Προσόντα:

 

 • Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής στον κλάδο μηχανολογίας.
 •  Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης εγχειριδίων συντήρησης και τεχνικών σχεδίων.
 • Βασική γνώση  Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (24/7).
 • Δυνατότητα εργασία σε ύψος. 
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες υποψηφίους).
 • Πείρα στα μηχανολογικά συστήματα βαρέων μηχανήματων όπως φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές και μηχανήματα ανύψωσης φορτίων θα εκτιμηθεί.
 • Εμπειρία στα ηλεκτρολογικά συστήματα μηχανημάτων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Εμπειρία στα υδραυλικά συστήματα μηχανημάτων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Αποστολή Βιογραφικού: cv@pct.com.gr
 

Ηλεκτρολόγος / Τεχνικός Αυτοματισμού

Η PCT (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μονοπρόσωπη Α.Ε.) είναι θυγατρική της COSCO Shipping Ports Limited και είναι ένας από τους κορυφαίους τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στην περιοχή της Μεσογείου. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται από το λιμάνι του Πειραιά. Η στρατηγική θέση του λιμανιού στην Αθήνα, το καθιστά ιδανικό κόμβο για προορισμούς στις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και έναν βιώσιμο εταίρο για υπηρεσίες διανομής και logistics στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ομάδα

 • PCT Engineering Shift – Troubleshooting

Περιγραφή θέσης

 • Πλήρης απασχόληση Ηλεκτρολόγου / Τεχνικού Αυτοματισμού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Πέραμα, Αττικής.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων σε συστήματα βιομηχανικών ηλεκτρικών αυτοματισμών εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης δυσλειτουργίας / βλάβης, της έρευνας, της εφαρμογής λύσεων.
 • Το ωράριο εργασίας λειτουργεί σε περιστρεφόμενες βάρδιες, με βάση την 24ωρη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Προσόντα

 • Απόφοιτος Σχολής σχετικών κλάδων (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αυτοματισμός)
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Αυτοματισμού θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Δυνατότητα κατανόησης ηλεκτρολογικών σχεδίων, διαγραμμάτων και οδηγιών με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
 • Εργασιακή εμπειρία ηλεκτρολόγου μηχανικού, με γνώση αυτοματοποιημένων συστημάτων, πινάκων ελέγχου και προγραμματισμού.
 • Προγραμματισμός PLC.
 • Δυνατές γνώσεις των πρωτοκόλλων και των κανονισμών ασφαλείας.
 • Άριστες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, υψηλής έντασης.
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα να εργάζεται αυτόνομα καθώς και ως μέλος ομάδας.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Απαιτείται άδεια οδήγησης

 

Γίνετε μέλος της ομάδας μας στέλνοντας το βιογραφικό σας στο cv@pct.com.gr                                                                                                                

Health and Safety Supervisor

Piraeus Container Terminal Single Member S.A. is a fully controlled subsidiary of COSCO Shipping Ports Limited and is one of the leading container terminals in the Mediterranean region. PCT provides loading, unloading, and storage services for imported and exported containers that pass through the Port of Piraeus. The port's strategic location in Athens, Greece, makes it an ideal hub for destinations in the Mediterranean and Black Sea regions, as well as a sustainable partner for distribution and logistics services in Europe, the Middle East, and Africa.

Role Overview

 • Inspect the safety measures in all working areas
 • Provide personnel with instructions for complying with safety measures
 • Identify risks for personnel’s health and safety
 • Provide solutions on site for risk mitigation
 • Report any violation of safety measures and identified risks
 • Follow the working roster in rotated shifts to provide 24/7 coverage

We welcome applicants who meet the below criteria

 • Degree from Technical Institute or Technical College
 • Professional experience of at least 2 years in technical works
 • PC literacy
 • Good knowledge of English
 • Driving license required (category B)

Skills Required

 • High level of integrity, attention to detail and critical thinking
 • Ability to collaborate effectively in a dynamic environment

Great to have

 • Professional experience in industrial environment
 • Experience in equipment operation

Join our Team by sending us your CV at cv@pct.com.gr

Senior IT Systems Engineer

As a member of the IT department of Piraeus Container Terminal (PCT), the candidate will be responsible for daily operational support and administration of Hypervisor platforms, Windows and Linux physical and virtual environments and their lifecycle management, by performing relevant installations, patches and upgrades.

Duties & Responsibilities

 • Ensure compliance of IT systems by implementing the appropriate security policies.
 • Monitor and maintain IT systems performance.
 • Automate infrastructure deployment and configuration management.
 • Install, configure and operate: physical servers (blade and rack-mount models (VMware ESXi or other similar virtualization solutions, Linux and Microsoft Windows operating systems on physical and virtual servers and Microsoft Active Directory Services.
 • Analyze, report and solve complex problems.
 • Use corporate tools and applications to record and report incidents, changes and other IT activities.
 • Participate in IT projects by analyzing, proposing and implementing solutions aimed at the high and seamless availability of the services offered.
 • Communicate with other organizational units and managing the requirements of business needs.
 • Adapt to urgent time schedules.
 • Coordinate and monitor troubleshooting, testing, upgrades, and configuration of Windows and Hypervisors systems and services.
 • Prepare for and prescribe approaches to possible downstream implications.
 • Coordinate actions with peer systems administrators, network administrators, security teams, software teams and hardware engineers.

Qualifications

 • At least level 5 degree in Computer Science or equivalent
 • Five or more years of experience in infrastructure, support and technical delivery area.
 • Work experience in Infrastructure Automation Tools and scripting languages.
 • Public cloud experience such as Azure, M365 services (Exchange Online, SharePoint etc.)
 • Excellent knowledge of the following technologies: Active Directory, Group policies, DNS, DHCP, PowerShell scripting, Network, SAN, Storage, DR, Backup/Restore procedures, VMware vShpere.
 • Excellent knowledge of the English language
 • Excellent written and verbal communication skills, especially with technical audience.
 • Analytical, technical, and problem solving skills, with high-levels of creativity.
 • Ability to work independently and part of a team.

 

Certifications

 • Current Microsoft Certifications on Active Directory and Windows Server management
 • Microsoft 365 Administrator
 • Current VMware Certified Professional (VCP) or similar certification on other virtualization solution.

Join our Team by sending us your CV at cv@pct.com.gr

Ηλεκτρολόγος Οχημάτων & Μηχανημάτων

Η PCT (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μονοπρόσωπη Α.Ε.) είναι θυγατρική της COSCO Shipping Ports Limited και είναι ένας από τους κορυφαίους τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στην περιοχή της Μεσογείου. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται από το λιμάνι του Πειραιά. Η στρατηγική θέση του λιμανιού στην Αθήνα, το καθιστά ιδανικό κόμβο για προορισμούς στις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και έναν βιώσιμο εταίρο για υπηρεσίες διανομής και logistics στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Περιγραφή θέσης

Να διενεργεί επιδιόρθωση, συντήρηση στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστημάτων μηχανημάτων και οχημάτων

Προσόντα/Καθήκοντα:

 • Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής ή Δίπλωμα ή Πτυχίο στους κλάδους ηλεκτρολογίας / ηλεκτρονικής / αυτοματισμού.
 • Πείρα στα ηλεκτρολογικά συστήματα βαρέων μηχανήματών όπως φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές, μηχανήματα ανύψωσης φορτίων θα εκτιμηθεί.
 • Διάγνωση βλαβών, αντιμετώπιση προβλημάτων (troubleshooting) και επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών συστημάτων.
 • Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης ηλεκτρολογικών σχεδίων και εγχειριδίων συντήρησης μηχανημάτων.
 • Εμπειρία σε μηχανολογικά μέρη μηχανημάτων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Βασική γνώση  Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
 • Δυνατότητα  εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (24/7).
 • Δυνατότητα εργασία σε ύψος.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες υποψηφίους)

Γίνετε μέλος της ομάδας μας στέλνοντας το βιογραφικό σας στο cv@pct.com.gr