Athens
33.1℃
|
Hong Kong
28.1℃
Ποιοί Είμαστε
Τερματικός Σταθμός
Υπηρεσίες
Ανακοινώσεις
Νέα & ΜΜΕ
Επικοινωνία
Ευκαιρίες Καριέρας
Athens
33.1℃
|
Hong Kong
28.1℃
Κανονισμός Αζήτητων Εμπορευμάτων

Εμπορεύματα που εκφορτώνονται και παραλαμβάνονται από τη Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Moνοπρόσωπη Α.Ε. στον πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και τοποθετούνται σε χώρους αποθήκευσης τους οποίους διαχειρίζεται αυτή εντός της ελεύθερης ζώνης Πειραιά, εάν ο ιδιοκτήτης ή ο αποδέκτης των εν λόγω εμπορευμάτων δεν εμφανίστηκε για να τα παραλάβει εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκφόρτωσης, ή εάν δεν υποβλήθηκαν έγγραφα τα οποία να προσδιορίζουν νέο τελωνειακό προορισμό των εμπορευμάτων, και εάν τα τέλη αποθήκευσης δεν καταβλήθηκαν στις ορισμένες από τη ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. ημερομηνίες, ή εάν ο ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων δήλωσε εγγράφως ότι τα εγκαταλείπει, κηρύσσονται αζήτητα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της  ΣΕΠ Μονοπρόσωπης Α.Ε., μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία της έγγραφης κοινοποίησης προς τον ιδιοκτήτη ή τον αποδέκτη των εμπορευμάτων ή από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εγκατάλειψής τους και κατόπιν σύστασης του αρμόδιου διευθυντή της ΣΕΠ Μονοπρόσωπης Α.Ε.

Τα αζήτητα εμπορεύματα υπόκεινται στον κανονισμό αζήτητων εμπορευμάτων της ΣΕΠ, ο οποίος είναι διαθέσιμος κατωτέρω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ