Athens
33.1℃
|
Hong Kong
28.1℃
Ποιοί Είμαστε
Τερματικός Σταθμός
Υπηρεσίες
Ανακοινώσεις
Νέα & ΜΜΕ
Επικοινωνία
Ευκαιρίες Καριέρας
Athens
33.1℃
|
Hong Kong
28.1℃
Ελεύθερη Ζώνη Τύπου I

Απουσία ΦΠΑ, απουσία δασμών

Οι ελεύθερες ζώνες είναι ειδικές περιοχές, συνήθως κοντά σε λιμένες ή αερολιμένες, για την αποθήκευση εισαγόμενων εμπορευμάτων υπό ευνοϊκούς τελωνειακούς όρους. Όταν τα εμπορεύματα διατηρούνται σε ελεύθερη ζώνη, ο εισαγωγικός δασμός, ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αναστέλλονται στα εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως ότου τα εμπορεύματα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, χρησιμοποιηθούν ή καταναλωθούν εντός της ελεύθερης ζώνης.

Αποδοτικές διαδικασίες

Η ελεύθερη ζώνη μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τη διαδικασία εισαγωγής εμπορευμάτων πιο αποτελεσματικά ή/και να βελτιώσετε τις ταμειακές ροές σας. Εφόσον αποκτήσετε άδεια λειτουργίας σε ελεύθερη ζώνη (ή επιλέξετε έναν οικονομικό φορέα ο οποίος διαθέτει ήδη τέτοια άδεια για να λειτουργήσει για λογαριασμό σας), μπορείτε να εισαγάγετε τα εμπορεύματά σας και να τα αφαιρέσετε από την ελεύθερη ζώνη όποτε το επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε ορισμένες εργασίες χειρισμού και επεξεργασίας στα εμπορεύματα, όσο αυτά παραμένουν στην ελεύθερη ζώνη.

Φορολογική ευελιξία

Ειδικές φορολογικές διατάξεις προβλέπουν την «απλή» επεξεργασία/ανασυσκευασία/επισήμανση προϊόντων, τα οποία βασίζονται σε μη κοινοτικά στοιχεία, χωρίς υποχρέωση της εταιρείας να διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (φορολογία εισοδήματος) και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την προμήθειά τους εντός της ΕΕ χωρίς τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ, ως εμπορεύματα τεθέντα σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οφέλη της ελεύθερης ζώνης τύπου I

  1. Βελτίωση της διαχείρισης των ταμειακών ροών καταργώντας την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ ή εισαγωγικού δασμού ταυτόχρονα με την υλική μεταφορά των εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Μπορείτε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τους εισαγωγικούς δασμούς πιο κοντά στον χρόνο πώλησης των εμπορευμάτων.
  2. Εισαγωγή απαλλαγμένη από ΦΠΑ εμπορευμάτων που προορίζονται για άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
  3. Εμπορεύματα τα οποία προέρχονται από χώρα εκτός της ΕΕ και τηρούνται σε ελεύθερη ζώνη αντιμετωπίζονται ως ευρισκόμενα εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, παρότι βρίσκονται υλικά σε αυτό.
  4. Στην ελεύθερη ζώνη μπορείτε να αποθηκεύετε εμπορεύματα χωρίς καταβολή ΦΠΑ εισαγωγής, ειδικού φόρου κατανάλωσης ή εισαγωγικών δασμών, έως ότου αφαιρέσετε τα εμπορεύματα ή τα θέσετε σε ελεύθερη κυκλοφορία.
  5. Η ελεύθερη ζώνη σας επιτρέπει να εκτελείτε ορισμένες εργασίες χειρισμού ή επεξεργασίας των εμπορευμάτων, ενώ αυτά παραμένουν στην ελεύθερη ζώνη.
  6. Τα κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να τοποθετηθούν σε ελεύθερη ζώνη ώστε να επωφεληθούν της κοινοτικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τις επιστροφές κατά την εξαγωγή ή την επιστροφή εισαγωγικών δασμών και την επιστροφή ΦΠΑ ακόμη και αν η πραγματική διαδικασία εξαγωγής θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο (δηλαδή, ο προμηθευτής δεν χρεώνει ΦΠΑ σε σχέση με τα συγκεκριμένα προϊόντα σε τριγωνικές συναλλαγές).
  7. Αναβολή πληρωμής: Σύμφωνα με τη γενική διάταξη του καθεστώτος αναβολής πληρωμής, η πληρωμή ΦΠΑ και εισαγωγικού δασμού μπορεί να αναβληθεί έως την 15η ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου στον οποίο ο ΦΠΑ καθίσταται πληρωτέος. Πρόκειται για σύστημα άμεσης χρέωσης το οποίο απαιτεί την κατάθεση εγγύησης και τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του καθεστώτος.
  8. Μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επιλογή προορισμών για τα εμπορεύματά σας.