Ανακοίνωση σχετικά με την έκτακτη διαδικασία παράδοσης εμπορευματοκιβωτίων/ φορτίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια των προσπαθειών όλων μας για την μη  εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19 και λόγω της κρισιμότητας των συνθηκών που βιώνουμε, δημιουργήσαμε μια επιπρόσθετη έκτακτη διαδικασία παράδοσης εμπορευματοκιβωτίων/φορτίου, με την οποία δεν είναι απαραίτητη η φυσικής παρουσία των Τελωνειακών αντιπροσωπιών στις στην αίθουσα συναλλαγών της ΣΕΠ ΑΕ. Εκτιμούμε ότι η διαδικασία αυτή καλύπτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό συναλλαγών και απαιτεί δύο βασικές προϋποθέσεις.

 

  • Η εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία να συμπεριλαμβάνει σε κάθε  e-mail που επισυνάπτει Διατακτική Παράδοσης που αποστέλλει στην ΣΕΠ Α.Ε το παρακάτω κείμενο:

 

«Η εκδότρια της παρούσας συνημμένης στο ηλεκτρονικό μήνυμα διατακτικής δηλώνει υπεύθυνα και διαβεβαιώνει τη ΣΕΠ για λογαριασμό της και για λογαριασμό του παραλήπτη του φορτίου  ότι: α) οι πληροφορίες που έδωσε στην ΣΕΠ σχετικά με το περιεχόμενο των αναφερόμενων στην διατακτική εμπορευματοκιβωτίων ταυτίζονται με τα κατά δήλωση στοιχεία της Φορτωτικής, β) η συνημμένη διατακτική είναι όμοια με την πρωτότυπη διατακτική που θα προσκομιστεί και γ) αναγνωρίζει ότι η διαδικασία απομακρυσμένης παράδοσης από την ΣΕΠ ΑΕ των αναφερόμενων στην διατακτική εμπορευματοκιβωτίων ακολουθήθηκε έκτακτα σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για τον περιορισμό της διάδοσης της επιδημίας του ιού  COVID-19 και βασίστηκε αποκλειστικά στην ως άνω διατακτική και συνεπώς ο εκτελωνισμός και η παράδοση των εμπορευματοκιβωτίων στον παραλήπτη τους πραγματοποιήθηκε με βάση τις πληροφορίες αυτές.»

  • Να υπάρχει αποδοχή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από τον Τελικό Παραλήπτη κάθε φορτίου.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε :

  1. Oδηγίες για την Διαδικασία της Απομακρυσμένης Παράδοσης Φορτίου (πατήστε στο link)
  2. Οδηγίες για την Απομακρυσμένη Παράδοση Φορτίου- Ναυτιλιακές Εταιρείες (πατήστε στο link)
  3. Οδηγίες για την Απομακρυσμένη Παράδοση Φορτίου- Εκτελωνιστές (πατήστε στο link)
  4.  Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (πατήστε στο link)

Όπως πάντα, είμαστε στην διάθεση σας για τυχόν προτάσεις που θα βοηθήσουν στην πιθανή βελτίωση της διαδικασίας.


Athens
(GMT +2)
13:09
Weather in Athens
Hong Kong
(GMT +8)
18:09
Weather in HongKong
Copyright 2014 - Designed by GOSPEL CREATIVE