Εταιρική Φιλοσοφία

Παγκόσμιας κλάσης υπηρεσίες τερματικού σταθμού και λιμένα
 

Αποστολή μας είναι η παροχή υπηρεσιών σταθμού διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων και λιμενικών υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης και η ανάληψη παγκόσμιου ρόλου στην εκμετάλλευση λιμένων. Παρέχουμε στους πελάτες μας οικονομικά συμφέρουσες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω του εργατικού δυναμικού μας, το οποίο διακρίνεται για την υψηλή αφοσίωση, τον ζήλο και τον επαγγελματισμό του, μέσω του σύγχρονου εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων, της τεχνολογίας και των πόρων μας, δημιουργώντας παράλληλα αποδόσεις και αξία που θα ανταμείβουν τους μετόχους μας.
 

Η φιλοσοφία της εταιρείας συνοψίζεται ως εξής:

  • Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ωκεανοπόρους μεταφορείς, στους Έλληνες εισαγωγείς και εξαγωγείς, στους πράκτορες διαμετακόμισης, στους εκτελωνιστές και στους οδικούς μεταφορείς
  • Συνεχής έρευνα και ανάπτυξη σε λιμενική υποδομή και ανωδομή
  • Σεβασμός του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας
  • Καθιέρωση του Πειραιά σε έναν από τους μεγαλύτερους λιμένες της Ευρώπης
  • Οφέλη για όλους και αρμονική συνεργασία

Athens
(GMT +2)
19:11
Weather in Athens
Hong Kong
(GMT +8)
00:11
Weather in HongKong
Copyright 2014 - Designed by GOSPEL CREATIVE