ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Mονοπρόσωπη Α.Ε. είναι εταιρεία συσταθείσα στην Ελλάδα, πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της COSCO Pacific Limited (κορυφαίου φορέα εκμετάλλευσης σταθμών εμπορευματοκιβωτίων ο οποίος κατέχει την πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη). Την 1η Οκτωβρίου 2009, η ΣΕΠ ανέλαβε για 35 έτη την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης για τους προβλήτες II και III, την οποία, κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, η ΟΛΠ Α.Ε. ανέθεσε στην CPL, στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Κύριες δραστηριότητες της ΣΕΠ είναι η παροχή υπηρεσιών φόρτωσης / εκφόρτωσης και αποθήκευσης για εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται μέσω του Λιμένα του Πειραιά, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων που χρησιμοποιούν τον Πειραιά μόνον ως ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς (φορτία διαμετακόμισης). Η στρατηγική θέση του Πειραιά τον καθιστά ιδανικό λιμένα-κόμβο για προορισμούς στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο καθώς και στη Μαύρη Θάλασσα.


Athens
(GMT +2)
08:00
Weather in Athens
Hong Kong
(GMT +8)
14:00
Weather in HongKong
Copyright 2014 - Designed by GOSPEL CREATIVE