ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Στον ΣΕΠ, αναπτύσσουμε, συντηρούμε και διαχειριζόμαστε τις εγκαταστάσεις του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και εκτελούμε εργασίες για όλους τους τύπους εμπορευματοκιβωτίων. Με τη βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, προηγμένων τεχνολογιών και έμπειρου εργατικού δυναμικού, θέτουμε σε λειτουργία τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων με στόχο να καταστεί «πύλη και κόμβος διαμετακόμισης στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο και στην Κεντρική Ευρώπη» παρέχοντας εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πελάτη.


Athens
(GMT +2)
14:49
Weather in Athens
Hong Kong
(GMT +8)
20:49
Weather in HongKong
Copyright 2014 - Designed by GOSPEL CREATIVE